Permís d'instal·lació d'activitats permanents menors

Obtenir el permís d'instal·lació d'una activitat en recinte tancat, obert o a l'aire lliure, de caràcter fix en l'espai i permanent en el temps, catalogades com a menors per la legislació.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Instància sol·licitant la llicència d'obertura de l'activitat permanent menor (fitxa resum)

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Titular actual de permís d'instal·lació de l'activitat en qüestió (expressa o per silenci administratiu)

Taxes

Taxa per llicència d'obertura d'establiments
Forma de pagament:

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

1 mes

Requisits

Titular actual de permís d'instal·lació de l'activitat en qüestió (expressa o per silenci administratiu)

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Permís d'instal·lació

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Comerç

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern

  • © Ajuntament de Llubí. Tots els drets reservats.